036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Wanneer aangifte inkomstenbelasting 2014?

Het doen van uw aangifte inkomstenbelasting is in 2015 op een aantal punten veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Zo is de datum waarop uw aangifte bij de belastingdienst binnen moet zijn gewijzigd en kunt u niet vanaf 1 januari aangifte doen, maar pas vanaf 1 maart.

Wanneer moet uw aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst binnen zijn?

Aangifte Belasting 2015

Uw belastingaangifte 2014 moet voor 1 mei 2015 bij de belastingdienst binnen zijn. U heeft dit jaar dus twee maanden de tijd om uw aangifte te doen. Wanneer uw belastingaangifte voor 1 april 2015 bij de belastingdienst binnen is, dan zegt de belastingdienst toe dat u voor 1 juli 2015 bericht van haar krijgt. Doet u aangifte tussen 1 april 2015 en 1 mei 2015, dan probeert de belastingdienst u ook voor 1 juli 2015 te berichten, maar daarover doet zij geen toezeggingen.

Uitstel aangifte inkomstenbelasting

Indien u niet in de gelegenheid bent om voor 1 mei aangifte te doen, dan is het mogelijk om uitstel aan te vragen. In de meeste gevallen wordt dit verzoek tot uitstel door de belastingdienst gehonoreerd en krijgt u de tijd tot 1 september 201 5. Indien u uitstel heeft aangevraagd en derhalve aangifte doet na 1 mei 2015, dan ontvangt u binnen 3 maanden bericht van de belastingdienst.

Belastingadviseur

Mocht u vragen hebben op het gebied van belastingen, dan staan wij u graag bij. De Rechtsspecialist kent een solide belastingadviespraktijk. Onze praktijkgroepvoorzitter heeft jarenlang ervaring opgedaan bij een groot toonaangevend (belasting-)advieskantoor. Hierbij heeft hij een brede klantenkring opgebouwd, bestaande uit particulieren , ZZP’ers en (internationale) ondernemingen. Met onze hulp heeft u alles onder controle.

Gesprek met een ambtenaar mag opgenomen worden

Februari 2015 - Stel u gaat naar het gemeentehuis voor het aanvragen van een vergunning. Tijdens het gesprek worden u verschillende toezeggingen gedaan, maar later worden deze toezeggingen ontkend. In zo een geval was het handig geweest als u het gesprek met de ambtenaar had opgenomen, zodat de opname als bewijs had kunnen dienen.

De Nationale ombudsman heeft onlangs onderzocht hoe verschillende overheidsinstanties (Gemeenten, UWV, Raad voor de kinderbescherming, etc.) omgaan met het verzoek van een burger een gesprek op te nemen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Nationale ombudsman geoordeeld dat burgers, indien gewenst, altijd de mogelijkheid moeten hebben om een geluidsopname van een gesprek met een overheidsinstantie te maken. Hierbij maakt het volgens de Nationale ombudsman niet uit welke reden de burger hiervoor heeft. De overheidsinstantie mag het maken van geluidsopnames volgens de Nationale ombudsman slechts weigeren als daarvoor goede redenen zijn welke begrijpelijk aan de burger worden uitgelegd.

Aan het maken van de geluidsopname heeft de Nationale ombudsman een aantal spelregels verbonden die als handvat dienen met betrekking tot het maken van geluidsopnames:

  • Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
  • Een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.
  • Een burger maakt van te voren duidelijk dat hij/zij een geluidsopname wil maken.
  • De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt).
  • Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  • Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze open baar.

Het rapport van de Nationale ombudsman kunt u hier raadplegen. Heeft u een juridische geschil en een advocaat of jurist in Almere nodig? Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op!

Nationale Ombudsman

Wie moet de glazenwasser betalen?

Januari 2014 - Duizenden huurwoningen hebben ruiten op plaatsen die niet vanaf de grond te bereiken zijn. Wie moet de kosten voor het wassen van deze ramen betalen? Huurders en woningcoöperaties verschillen hier al jaren over van mening en legden hun geschil voor aan de rechtbank. De rechterlijke macht komt er echter ook niet uit, waarop advocaten in Almere het hebben opgepakt om tot een uitspraak te komen.

Volgens de wet is de huurder onder andere verantwoordelijk voor het wassen en schoonhouden van de ramen van de woning, mits deze voor de huurder bereikbaar zijn. De huurder is namelijk zelf verantwoordelijk voor zogenaamde 'kleine herstellingen', een begrip waaronder het wassen van de ramen geschaard kan worden. In de huurovereenkomst kan om die reden worden overeengekomen dat de verhuurder deze werkzaamheden uitvoert en de kosten voor rekening van de huurder komen. Dit kan bijvoorbeeld middels verrekening in de servicekosten. Zijn de ramen echter onbereikbaar, dan kunnen de kosten bij de verhuurder in rekening worden gebracht.

Advocaat Rechtsspecialist

Een woningbouwvereniging was het hier niet mee eens, stapte naar de rechter en kreeg van het Amsterdamse hof gelijk. Volgens het hof moest de huurder de glazenwasser betalen, mits de woningbouwcorporatie de kosten van de benodigde hulpstukken voor haar rekening zou nemen. Ondanks deze uitspraak werd een andere woningbouwvereniging in een vergelijkbare situatie in het ongelijk gesteld. Verhuurders moeten alle kosten voor glazenwassen betalen, indien de huurder zelf niet bij het betreffende raam kan, zo bepaalde het gerechtshof Den Haag.

Uit deze uitspraken blijkt dat de lagere rechtspraak er tegenstrijdige opvattingen op nahoudt. Het wachten is derhalve op een uitspraak van de Hoge Raad om duidelijkheid te bieden.

Meer artikelen...

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van KerstenLaatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen