036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Arbeidsovereenkomst zonder contract - Vermoeden arbeidsovereenkomst

Augustus 2014 - Meestal is het meteen duidelijk of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Vaak zijn er namelijk afspraken op papier gezet en hebben u en uw werkgever deze afspraken ondertekend. Maar ook als er geen schriftelijke afspraken zijn, kan het zijn dat er een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Hiervoor schrijft de wet voor in welk geval er wordt 'vermoed' dat er een arbeidsovereenkomst bestaat.

Drie vereisten voor bestaan arbeidsovereenkomst

Advocaat arbeidsrecht

Er bestaan drie vereisten zijn voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

  1. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een gezagsverhouding: de werkgever kan de werknemer opdrachten geven en de inhoud van de werkzaamheden bepalen;
  2. Ten tweede dient er sprake zijn van een beloning, meest al in de vorm van salaris;
  3. Tot slot dient de werknemer de arbeid persoonlijk te verrichten. Dit houdt in dat de werknemer zijn/haar werkzaamheden niet aan een ander mag uitbesteden en hij/zij niet de mogelijkheid heeft om zich door een ander te laten vervangen.

Arbeidsovereenkomst zonder contract

Er kan echter ook sprake zijn van een arbeidsovereenkomst zonder contract. Dit betreft het vermoeden van een arbeidsovereenkomst. Daarvoor dient er gekeken te worden naar artikel 7:610a BW. In dat artikel bepaalt de wetgever dat er wordt vermoed dat er een arbeidsovereenkomst bestaat als er aan de volgende vereisten is voldaan:

  1. Iemand verricht gedurende drie maanden wekelijks of minimaal twintig uren per maand arbeid;
  2. dit doet die persoon tegen betaling; en
  3. deze persoon verricht de arbeid in dienst van een ander.

Tegenbewijs

Het gaat hier echter wel om een 'vermoeden'. Dit betekent dat de werkgever tegenbewijs kan leveren om aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Slaagt de werkgever daarin niet, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

Voordeel arbeidsovereenkomst

Het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voor een werknemer van groot belang. Als er een arbeidsovereenkomst bestaat, zijn namelijk de wetten van toepassing die zien op arbeidsverhoudingen. Aangezien van deze wetten nauwelijks kan worden afgeweken en de bepalingen over het algemeen strekken tot bescherming van de werknemer, is het bestaan van een arbeidsovereenkomst veelal in uw voordeel. Als u een arbeidsovereenkomst heeft, wordt u goed beschermd door de wet.

Advocatenkantoren in de financiële problemen

November 2014 – Steeds meer advocatenkantoren zouden in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Het gaat daarbij om zowel de grote als de kleine kantoren, voornamelijk in het midden en het westen van het land. Volgens mr. Online zou een toenemend aantal kantoren zelfs al onder toezicht van hun huisbank staan.

Zware tijden

Al geruime tijd wordt er voorspeld dat er zware tijden op komst zijn voor advocatenkantoren. Als oorzaak hiervan wordt onder andere de financiële crisis genoemd. Ook de steeds steviger wordende concurrentie, de nieuwe spelers op de markt, de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand en de hogere opleidingskosten worden als aanleidingen voor de achteruitgang genoemd. En dat terwijl de juridische markt nauwelijks meer groeit.

Nieuwe spelers op de markt

De advocatenkantoren hebben in de huidige tijd niet alleen andere advocatenkantoren meer als concurrentie. Steeds meer adviesbureaus en andere juridische dienstverleners begeven zich op de markt die traditioneel is bestemd voor de advocatuur. Het is inmiddels niet meer vanzelfsprekend dat mensen bij advocaten aankloppen. Nu de tarieven voor advocaten alweer jaren vrij zijn, komt het steeds vaker voor dat cliënten gaan shoppen. Vooral advocatenkantoren die zich richten op particulieren hebben te duchten van de dreiging van de andere juridische dienstverleners. De andere juridische dienstverleners blijken namelijk een goed alternatief te zijn voor de particulier die op zoek is naar juridisch advies. De juristen van deze dienstverleners zijn in staat te adviseren en te procederen op een kwalitatief hoog niveau, terwijl zij aanzienlijk lagere uurtarieven rekenen dan advocaten.

Aanbevelingen

Organisatiedeskundige Bert Hokken geeft in de bijdrage van mr. Online aan dat het voor de advocatenkantoren zaak is om de kostprijs zo laag mogelijk te krijgen door bijvoorbeeld een soberder huisvesting, minder ondersteunend personeel en meer automatisering. Almaar de uurtarieven blijven verlagen heeft volgens Hokken geen zin. Op die manier zouden de kantoren geen winst meer overhouden. Hokken hoort ook dat er in toenemende mate kantoren zijn die onder toezicht staan van hun huisbank. “En wat je nu veel ziet, is dat partners zelfs privékapitaal bijstorten om de boel liquide te houden.”

Vooral de kantoren die zich niet aan de tijd hebben aangepast, zouden het volgens Sasja Winters, sectormanager Zakelijke Dienstverlening bij ING, zw aar hebben: “Het tempo van verandering lag in de advocatuur altijd lager dan in andere sectoren, waar technologie noodzakelijk is om werk nog rendabel uit te voeren. Nu is het zichtbaar doordat tarieven onder druk staan en de klant verwacht dat standaard werkzaamheden kostenefficiënt uitgevoerd worden.”

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van KerstenLaatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen