036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Wet Werk en Zekerheid

Wat verandert er in 2015 door het nieuwe ontslagrecht?

December 2014 - Voor het ontslagrecht staan er het komende jaar grote veranderingen op stapel. Het inwerkingtreden van de Wet Werk en Zekerheid is hiervan een belangrijke oorzaak. Met de Wet Werk en Zekerheid wil de politiek het ontslagrecht sneller en goedkoper maken, om zo de positie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW en aan het werk te krijgen. De Wet Werk en zekerheid brengt een aantal verandering en met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van proeftijd, loondoorbetaling en de ketenbepaling (meerdere tijdelijke contracten achter elkaar). Ook voor het ontslagrecht heeft de Wet Werk en Zekerheid belangrijke gevolgen. In dit artikel bespreken wij drie belangrijke gevolgen die de Wet Werk en Zekerheid voor het ontslagrecht zal hebben: de verplichte ontslagroute, de transitievergoeding en de veranderingen omtrent de WW- uitkering.

Verplichte ontslagroute in de Wet Werk en Zekerheid

In het nieuwe ontslagrecht worden de ontslaggronden uitputtend opgenomen in de wet. Dit betekent onder andere dat niet langer de werkgever bepaalt via welke route het ontslag zal verlopen (UWV of kantonrechter), maar dat de wet voortaan bepaalt of de werkgever met zijn ontslagdossier naar het UWV of de kantonrechter moet gaan.

Het UWV (of een ontslagcommissie) oordeelt over:

  1. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, of
  2. Ontslag wegens twee jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid.

De kantonrechter neemt de overige gronden voor zijn rekening. Ontbinding door de kantonrechter wordt hierdoor de aangewezen route voor een ontslag op de ontslaggronden:

  1. Regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering,
  2. Disfunctioneren,
  3. verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer ,
  4. werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar,
  5. verstoorde arbeidsrelatie, of
  6. andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven.

 

Als voorbeelden van de achtste grond noemt de wetgever detentie of het ontbreken van een noodzakelijke vergunning om te werken. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat de achtste grond een restcategorie wordt voor zaken die niet onder één van de andere gronden vallen.

Indien een werkgever van het UWV geen toestemming v oor het ontslag krijgt, dan kan de werkgever alsnog naar de kantonrechter. De kans op succes voor de kantonrechter is dan echter klein, omdat de kantonrechter aan dezelfde criteria toetst als het UWV. Van beide procedures staat hoger beroep en cassatie open.

Ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 wordt de variabele ontslagvergoeding een vaste transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt 1/3 e maandsalaris per jaar voor de eerste 10 jaar dienstverband en een half maandsalaris per jaar voor de periode daarna. De transitievergoeding zal maximaal € 75.000,- gaan bedragen. Indien de werknemer meer dan € 75.000,- per jaar verdient, dan zal de transitievergoeding maximaal één jaarsalaris bedrag en. De Wet Werk en Zekerheid biedt de mogelijkheid om voor de transitievergoeding een betalingsregeling te treffen.

De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor de werknemer om de overstap naar een andere baan gemakkelijker te maken. De transitievergoeding mag daarom gebruikt worden voor het volgen van opleidingen en/of cursussen. Het is de bedoeling dat de werknemer hierdoor meer kansen op de arbeidsmarkt krijgt. Met een actuele opleiding wordt een werknemer immers aantrekkelijker voor een werkgever. De opleiding mo et erop gericht zijn om de persoon sneller aan een andere baan te helpen. Het hoeft daarom niet per se een opleiding in het eigen vakgebied te zijn. Een opleiding met als doel omscholing, bijscholing en/of professionele begeleiding van werk naar werk is derhalve ook een mogelijkheid.

WW-uitkering in de Wet Werk en Zekerheid

Zoals hierboven beschreven, is één van de doelen va n de Wet Werk en Zekerheid dat mensen sneller uit de werkeloosheid komen en aan het werk kunnen. Hiervoor worden per 1 juli 2015 de regels voor een WW-uitkering aangepast. Twee belangrijke wijzigingen:

  • Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt onder de Wet Werk en Zekerheid verwacht dat zij al het beschikbare werk als passende arbeid zullen gaan aanvaarden. Het nieuwe inkomen mag hierbij echter nooit lager zijn dan het inkomen dat van de WW-uitkering verkregen werd. Dit wordt geregeld door een nieuwe manier van inkomensverrekening.
  • De maximale termijn voor een WW uitkering zal onder de Wet Werk en Zekerheid worden teruggebracht. In het nieuwe ontslagrecht wordt de maximale termijn voor een WW- uitkering teruggebracht van drie jaar en twee maand en tot maximaal twee jaar. De Wet Werk en Zekerheid houdt wel de mogelijkheid open dat sociale partners, zoals vakbonden, de duur van de WW-uitkering na afloop van die twee jaar aanvullen tot drie jaar en twee maanden.

Heeft u vragen over ontslag of de Wet Werk en Zekerheid? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze juristen. Zij helpen u graag verder.

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van Kersten



Laatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen