036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Valse ziekmelding reden voor ontslag op staande voet?

Mei 2014 - In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Overijssel zich over de vraag gebogen of een valse ziekmelding via Whatsapp een reden voor ontslag op staande voet is.

De feiten

Ontslag staande voet

Op 6 januari 2014 heeft werkneemster zich middels een Whatsapp-bericht ziek gemeld bij haar werkgever. In het bericht stond onder andere: “(...) Ben vannacht naar het ziekenhuis gegaan en word straks geopereerd aan mijn blindedarm. (...)”.

Als de werkgever de volgende dag contact opneemt me t het ziekenhuis voor een kamernummer van werkneemster om een bloemetje te laten bezorgen, blijkt dat zij niet in dat ziekenhuis noch in omliggende ziekenhuizen aanwezig is. In de daarop volgende dagen lukt het de werkgever niet om contact te leggen met werkneemster. Ook de familie van de werkneemster weet niet waar ze is. Als werkneemster na een aantal dagen toch weer opduikt, blijkt dat de ziekmelding vals was. De werkneemster had namelijk geen operatie ondergaan, maar zij zat in Duitsland en op Texel. De werkgever ontslaat de werkneemster op staande voet en staakt haar salaris betalingen per direct.

Toetsing ontslag op staande voet

Aan een ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld, omdat dit een onmiddellijk einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft en de werknemer geen recht heeft op een WW- uitkering. Aan een dergelijk ontslag moet een dringende reden ten grondslag liggen, het ontslag moet onverwijld worden gegeven en de reden voor het ontslag moet gelijktijdig met het ontslag worden medegedeeld.

De aanwezigheid van een dringende reden hangt af van de aard en de ernst van de reden en de overige omstandigheden van het geval. Bij dit laatste worden de aard en de duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld, de persoonlijke omstandigheden en de gevolgen van het ontslag voor werknemer in overweging genomen.

Beoordeling rechtbank

De kantonrechter overweegt dat werkneemster een onjuist bericht over een ziekenhuisopname in verband met een blindedarmoperatie aan werkgever heeft verstuurd. De kantonrechter oordeelt dat deze onjuiste mededeling van werkneemster haar zwaar is aan te rekenen. Daarmee heeft werkneemster het vertrouwen van werkgever fors geschaad.

De vraag is echter of het sturen van een dergelijk onjuist bericht een dringende reden oplevert voor een ontslag op staande voet. De kantonrechter heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Dit zou pas anders zijn als het doen van die valse mededeling het gevolg is van een, door de werkneemster te bewijzen, psychische toestand die haar niet kan worden aangerekend. In deze zaak kwam onvoldoende vast te staan dat de psychische toestand van werkneemster zo ernstig was dat haar handelswijze haar niet kon worden aangerekend. Het ontslag op staande voet is derhalve terecht gegeven. De vorderingen van werkneemster werden aldus afgewezen.


Heeft u een advocaat nodig? Aarzel dan niet en neem contact op met De Rechtsspecialist!

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van KerstenLaatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen