036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Sociale huurwoning op Airbnb: Huis kwijt en hoge boete

Het onderverhuren van zijn sociale huurwoning via Airbnb is een Amsterdammer duur komen te staan. Niet alleen moet hij zijn woning van de rechter binnen twee weken verlaten, ook moet hij € 17.500,- betalen.

Huis Verhuren op AirBNB - Mag dat?

De huurovereenkomst

De man huurde sinds februari 2001 van verhuurder Rappange een woning gelegen aan de Kribbestraat 17 te Amsterdam. In de huurovereenkomst waren onder meer de volgende bepalingen opgenomen:

"Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk door derden te laten gebruiken, of aan derden in onderhuur af te geven. Tevens mag huurder geen andere personen bij zich doen inwonen dan die rechtstreeks tot zijn gezin behoren."

"Huurder is — zonder voorafgaande toestemming van verhuurder — niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan, daaronder begrepen het verhuren van kamers en het verlenen van pension."

Klagende buurman

Een andere bewoner van de Kribbestraat had bij Rappange geklaagd over overlast. Deze overlast zou volgens de andere bewoner worden veroorzaakt door de onderhuurders van zijn buurman. Hierop heeft Rappange 'Van Kappel Security Solutions' ingeschakeld om een onderzoek te verrichten naar de mogelijke onderverhuur van de Kribbestraat 17. Uit dit onderzoek bleek dat de bewoner van de Kribbestraat 17 zijn woning inderdaad onderverhuurde via Airbnb.

Vordering Rappange

Voor de Amsterdamse rechtbank vordert Rappange een verklaring voor recht dat de huurder van de Kribbestraat 17 tekort is geschoten in de huurovereenkomst door zijn woning onder te verhuren. Tevens vordert Rappange de ontbinding van de huurovereenkomst, de ontruiming van de woning en ruim € 100.000,- aan schadevergoeding, kosten voor Van Kappel, administratiekosten, juridische kosten en een contractuele boete.

Oordeel van de rechtbank

De rechter overweegt allereerst dat de huurder zijn contractuele verplichtingen niet na is gekomen door zijn woning, in strijd met het contract, onder te verhuren. Deze tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst rechtvaardigt de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning, aldus de rechter. Ook de onderzoekskosten van Van Kappel en de gevorderde boete wijst de rechter toe. De overige vorderingen, zoals de schadevergoeding en de administratiekosten wijst de rechter af. Al met al is de huurder zijn woning kwijt en dient hij in totaal een bedrag van ongeveer € 17.500,- te voldoen aan Rappange.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Advocaten en juristen van De Rechtsspecialist helpen u graag!

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van KerstenLaatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen