036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Gesprek met een ambtenaar mag opgenomen worden

Februari 2015 - Stel u gaat naar het gemeentehuis voor het aanvragen van een vergunning. Tijdens het gesprek worden u verschillende toezeggingen gedaan, maar later worden deze toezeggingen ontkend. In zo een geval was het handig geweest als u het gesprek met de ambtenaar had opgenomen, zodat de opname als bewijs had kunnen dienen.

De Nationale ombudsman heeft onlangs onderzocht hoe verschillende overheidsinstanties (Gemeenten, UWV, Raad voor de kinderbescherming, etc.) omgaan met het verzoek van een burger een gesprek op te nemen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Nationale ombudsman geoordeeld dat burgers, indien gewenst, altijd de mogelijkheid moeten hebben om een geluidsopname van een gesprek met een overheidsinstantie te maken. Hierbij maakt het volgens de Nationale ombudsman niet uit welke reden de burger hiervoor heeft. De overheidsinstantie mag het maken van geluidsopnames volgens de Nationale ombudsman slechts weigeren als daarvoor goede redenen zijn welke begrijpelijk aan de burger worden uitgelegd.

Aan het maken van de geluidsopname heeft de Nationale ombudsman een aantal spelregels verbonden die als handvat dienen met betrekking tot het maken van geluidsopnames:

  • Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
  • Een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.
  • Een burger maakt van te voren duidelijk dat hij/zij een geluidsopname wil maken.
  • De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt).
  • Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  • Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze open baar.

Het rapport van de Nationale ombudsman kunt u hier raadplegen. Heeft u een juridische geschil en een advocaat of jurist in Almere nodig? Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op!

Nationale Ombudsman

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van KerstenLaatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen