036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Bouwen op de grond van een ander, mag dat?

Het komt soms voor dat bouwwerken niet precies tot de erfgrens worden gebouwd, maar net eroverheen op de grond van de buurman (overbouw). A Is de buurman hiervoor geen toestemming heeft gegeven en hij het gebouw van zijn grond af wil, dan lijkt de oplossing simpel: afbreken. De wetgever heeft echter bepaald dat dit niet in alle gevallen redelijk is.

Misbruik van eigendomsrecht

Rechten bij Overbouw

Indien de eigenaar van de grond wil dat het gebouw verwijderd wordt, dan kan hij hiertoe een beroep doen op zijn eigendomsrecht en een vordering tot verwijdering van het gebouw instellen. Deze vordering kan door de persoon die over de erfgrens heen heeft gebouwd echter worden afgeweerd door een beroep te doen op misbruik van recht (zie artikel 3:13 BW). De eigenaar van de overbouw stelt dan dat de eigenaar van de grond misbruik maakt van zijn eigendomsrecht, door te vorderen dat de overbouw afgebroken moet worden. Dit verweer slaagt indien het belang van de eigenaar van de overbouw zoveel groter is dan het belang van de eigenaar van de grond, dat het niet redelijk zou zijn om hem te verplichten de overbouw af te breken. Als de overbouw mag blijven staan, dan kan de eigenaar van de grond overigens nog wel schadevergoeding vorderen.

Legaliseren van overbouw

Naast de mogelijkheid om een vordering tot verwijdering van overbouw af te weren, kent het wetboek ook een mogelijkheid om overbouw te legaliseren. Op deze mogelijkheid ziet artikel 5:54 BW. Indien de eigenaar van de overbouw onevenredig veel zwaarder benadeeld zou worden dan de eigenaar van de grond, kan de eigenaar van de overbouw te allen tijde vorderen dat hem (tegen betaling) een erfdienstbaarheid wordt verleend of, ter keuze van de eigenaar van de grond, een gedeelte van de grond wordt overgedragen.

Omdat het toetsingskader van beide artikelen niet identiek is, kan het zo zijn dat zowel een vordering tot legalisering van de overbouw, als een vordering tot verwijdering van de overbouw wordt afgewezen. Er ontstaat dan dus de situatie dat de overbouw mag blijven staan, terwijl deze niet legaal is.

Heeft u vragen over bouwen over de erfgrens? Onze specialisten helpen u graag verder.

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van KerstenLaatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen