036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Het Wob-verzoek

Vragen om specifieke documenten?

Wat is een Wob-onderzoek?

Op basis van de Wob, ofwel de Wet openbaarheid van bestuur, kunnen burgers informatie van de overheid opvragen. Zo heeft iedereen inzage in het handelen van de overheid en heeft iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan de democratie en aan besluitvorming. In beginsel is alle overheidsinformatie openbaar, maar in de Wob of in andere wetgeving, kan bepaald zijn dat bepaalde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Recentelijk was er bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) een zaak over dit onderwerp aanhangig, welke hieronder door onze juristen zal worden besproken.

Dient de Wob-verzoeker te vragen om specifieke documenten

Wob-onderzoek

In een uitspraak van 15 juli 2015 is de Afdeling ingegaan op de klacht van een Wob-verzoeker, met betrekking tot de vraag of er voldoende documenten waren overgelegd in reactie op het Wob-verzoek. De Afdeling zet hierover uiteen dat het bestuursorgaan de informatie moet verzamelen en overhandigen die relevant is voor het door de Wob-verzoeker omschreven onderwerp. Een Wob-verzoeker hoeft dus niet om specifieke documenten te vragen, aldus de Afdeling.

Het bestuursorgaan in deze zaak, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, had ook nog tegen het Wob-verzoek ingebracht dat openbaarmaking van sommige van de gevraagde stukken ervoor zou zorgen dat de betrokken deurwaarders onevenredig nadeel zouden lijden. De Wob-verzoeker had namelijk een toets- en beoordelingsverslag van de beroepsorganisatie opgevraagd. Aan dit argument gaat de Afdeling onder verwijzing naar de tekst van de Wob zelf voorbij: de maatstaf is uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Na ook geconcludeerd te hebben dat er geen sprake is van concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie en de onafhankelijkheid van de beoordeling niet onder de openbaarmaking zal lijden, draagt de Afdeling het bestuur van de beroepsorganisatie op een nieuw besluit op het Wob- verzoek te nemen.

Jurist Almere

Heeft u vragen over de Wet openbaarheid van bestuur ? Onze specialisten helpen u graag verder.

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van KerstenLaatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen